WELCOME!

MY GIRLS

BG CH Hermione Du Grand Fresnoy "Hera"
d.o.b.: 13.01.2012

Pedigree | Gallery

 

Solnyshko Iz Razdolia "Sonia"
d.o.b.: 09.06.2012

Pedigree | Gallery

 

BG CH Paskova Gentle Serenity "Bella"
d.o.b.: 06.06.2013

Pedigree | Gallery

 

BG Club JCH Paskova Iris "Iris"
d.o.b.: 22.04.2016

Pedigree | Gallery

 

Paskova Kiss Me Once "Kaya"
d.o.b.: 01.12.2017

Pedigree | Gallery

 

Paskova Night Wish "Lara"
d.o.b.: 23.11.2018

Pedigree | Gallery

 

Paskova One Love "Lovy"
d.o.b.: 24.02.2019

Pedigree | Gallery

 

Paskova One In A Million "Milli"
d.o.b.: 24.02.2019

Pedigree | Gallery

 

RADOWEB © PASKOVA BORZOIS. All rights reserved